Viktig info om betalning/anmälan till EM 2012

2012-02-19 01:29

Senast 29 februari ska dem som önskar att tävla på EM och som direktkvalificerat sig på SM betala in sin startavgift till SAF.


Avgiften är 280 SEK per arm förutom för Juniorer som betalar 140 SEK per arm.
+ 50 SEK till EAF licens. (Om man vill åka t.ex. och tävla i master i båda armarna betalar man in 280:-+280:-+50:- )
Avgiften är inte återbetalningsbar.


1 mars går chansen över till de reserver som önskar åka.

Ni betraktas inte som anmälda förrän ni har betalat.

 

Beloppet insättes på :
Bankgiro : 5146-3578
Eller bankkonto :
Swedbank : 8420 9734355390


OBS - glöm inte att skriva vem anmälan är ifrån.