Kommentar kring Dopingnämndens besked

2012-02-10 13:44

Svensk Armsport har tagit del av beskedet från Dopingnämnden rörande Tommi Kokkares vägran att lämna dopingprov, och kommer att kommentera detta i sin helhet när överklaganstiden har gått ut och/eller om beslutet vinner laga kraft.

Svensk Armsports styrelse
genom ordförande Anders Axklo