Välkommen till Svensk Armsport
Vi hoppas att vi med hjälp av Er kommer att kunna hålla denna sida fullmatad med information om och kring armbrytningen i Sverige.

Vi vill också passa på att rikta ett varmt tack till våra samarbetspartners på denna sida Vildmarksdata AB i Sorsele
som har möjliggjort denna satsning. Ett stort tack också till IT4U Sweden AB som har stöttat oss i så många år.


Har du idéer, nyheter eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.


Valberedningen vill ha nomineringar tillhanda senast 13/3 och valberedningen önskar att man själv tillfrågar den nominerade om den accepterar uppdraget.
————————

1 st Ordförande på en period om 2 år
3 st ledamöter om en period på 2 år
2 st suppleanter på en period om 1 år
1 st revisor på en period om 1 år
2 st ledamöter till valberedning varav en sammankallande på 1 år.

——————————

Se nu till att nominera eldsjälarna i era klubbar så att det finns ett stort underlag för valberedning och årsmötet.

Maila:  carolina.pettersson@hotmail.se

Viktig info till alla klubbar:


Se till att ni uppdaterat klubbens vaccination mot doping INNAN SM !


Vaccinationen ska förnyas var tredje år för att vara giltig.

(Man måste tillhöra en vaccinerad klubb för att få delta på SM)Alla föreningar uppmanas att skicka in information om kommande tävlingar!

Då kan vi sammanställa en tävlingskalender på årsbasis.

Maila infon på webmaster@svenskarmsport.com